Školné

Číslo účtu: 390868349/0800
Pozn.: Do poznámky při platbě uveďte jméno žáka!

Přípravný stupeňměsíčněpololetně
hudební obor220,- Kč1100,- Kč
přípr. studium s nástrojem270,- Kč1350,- Kč
taneční obor220,- Kč1100,- Kč
literárně-dramatický obor160,- Kč800,- Kč
přípr. hlasová výchova 250,- Kč k PS
I. a II. stupeňměsíčněpololetně
hudební obor 340,- Kč1700,- Kč
skupinové vyuč. – 2 žáci 270,- Kč1350,- Kč
taneční obor220,- Kč1100,- Kč
literárně-dramatický obor 200,- Kč1000,- Kč
sborový zpěv (2.obor) 400,- Kč
nepovinný předmět (hra na 2.nástroj)270,-Kč1350,- Kč
Studium pro dospělé měsíčněpololetně
pokud je výdělečně činný
ostatní platí jako I. a II. st.
500,-Kč2500,- Kč

Osvobození od školného: žáci, kteří se umístili na 1.-3. místě v krajském kole soutěže platí poloviční školné. Žáci, kteří získali čestné uznání mají slevu na školném 20%. Žáci, kteří postoupili do ústředního kola, neplatí školné.

Částečné osvobození: žáci, kteří často reprezentují školu na veřejnosti nebo žáci, které k tomu vede sociální situace jejich rodiny.

Žádosti o slevu školné (sociální a jiné důvody) přijímá ředitel školy prostřednictvím třídního učitele do konce září.

Školné se platí pololetně, vyjímečně po dohodě i jinak. V hotovosti dle úředních hodin u hospodářky školy nebo převodem na účet České spořitelny.

Školné se vrací pouze z důvodu nemoci delší než měsíc nebo z důvodu stěhování.

Školné na 1. pololetí je třeba zaplatit do konce září, na 2. pololetí do konce února

MgA. Bohumír Šlégl, ředitel ZUŠ