Literárně-dramatický obor

Literárně-dramatický obor pracuje na ZUŠ Roztoky od 90. let. U jeho zrodu stála  MgA. Alena Pavlíková. V současnosti vede LDO Mgr.Yvona Jelénková.
V důsledku uvolnění tříd v prvním patře hlavní budovy získal LDO prostor, kde došlo k přebudování a přeměně v malé studio s divadelně – koncertním zaměřením s názvem STUŠka (Studio základní umělecké školy). Slouží k výuce LDO a zpěvu a probíhají zde menší veřejné akce. Sál má jeviště (pódium) i s oponou, horizont a jednoduché světelné vybavení. Vybudování tohoto sálu bylo v ZUŠ velmi prospěšné, protože v Roztokách není žádný prostor, který by byl vhodný pro dětská představení. I když je jeho kapacita omezená (cca 30 – 40 míst), patří škole a to je v dnešní ekonomicky náročné době velmi důležité. Při výuce se učitelka snaží, aby si děti osvojily správnou artikulaci a dbá na to, aby dobře používaly mluvního hlasu. Také postupné budování kostýmního a dekoračního fundusu jde ruku v ruce s pedagogickým úsilím.