Historie Základní umělecké školy v Roztokách

září 1950– vznikla v Roztokách pobočka libčické hudební školy (Městský hudební ústav v Libčicích n/Vlt.)
– houslová a klavírní třída
1961– škola osamostatněna – Lidová škola umění (LŠU)
1962-63– reorganizace – tři oblasti okresu – oblast severní má hlavní školu v Nebušicích
– pobočka Roztoky
1963-64– vzniká akordeonová třída
1964-65– vytvořena třída dechových nástrojů
1976-77– oddělení zpěvu a hlasové výchovy
1989– vzniklo literárně-dramatické oddělení
1990– změna názvu na Základní umělecká škola (ZUŠ)
1991– vytvoření violoncellové třídy
1993-94– zrušeno literárně-dramatické oddělení
1994-95– založeno taneční oddělení
1996-97– začala výuka kytary
2003– škola získává právní subjektivitu
2004-05– znovuvytvořeno literárně-dramatické oddělení
2008– zahájena výuka elektrické kytary

Ředitelé

1951-60– L. Dvořák, M. Hejzlar, K. Zborník, J. Sedláková, J. Aubrechtová
1961– J. Benáčan – ředitel LŠU okresu Praha-západ
– vedením pobočky v Roztokách pověřená Helena Daňková
1962– oblastní ředitelka Růžena Vejskalová
– pobočku vede ředitelka Helena Daňková
1962– pro onemocnění Heleny Daňkové pověřena vedením školy Ludmila Zaorálková
1984– ředitelka Hana Šulcová
2004– ředitel MgA. Bohumír Šlégl

Budovy školy

1950-58– škola funguje v provizorních místech – základní škola, školní jídelna, družina, podnik Komunální služby nám. 5.května
1975-76– došlo k demolici budovy na nám. 5.května, provedeny výkopy základů nové školy
1975-78– provizorium v Havlíčkově ulici
1978– dokončena nová budova – Jungmannova 1020
2002– škola získává budovu zvláštní školy – Jungmannova 143, učí se v přízemí
2006– po zrušení speciálních tříd má ZUŠ celou budovu