Úkoly pro HN 3.-5.ročník

3 . ročník

Na straně 12 si ve cvičení 24 opakujte co je interval a naučte se jména intervalů.

Doplňte si k jejich názvům čísla.

Prima = 1

Sekunda = 2

Tercie = 3

Kvarta = 4

Kvinta = 5

Sexta = 6

Septima = 7

Oktáva = 8

Na straně 13 si doplňte cvičení 26 podle vzoru v 1.taktu.

4. ročník

Na straně 11 si opakujte intervaly velké a malé. Vzpomeňte si na pomůcku s rukama. Schováme palce a vystrčíme ukazováčky a malíčky. Intervalů je 8, palce se nepočítají. Pomohlo to ?

Tak doplňte správnou zkratkou ( č. čistá a v. velká ) a číslem intervalu celou stránku 11, cvičení 12.

5. ročník

Minulý týden jste si přečetli kapitolu na straně 11 – „ Hudba ve starověkých civilizacích“.

Řecké a později i římské umění označujeme jednotným pojmem antické umění. Poslechněte si ukázku, jak asi zněla antická hudba.

https://www.youtube.com/…12A