Mezinárodní soutěž „Pražský pěvec“

Kateřina Hošková

získala v mezinárodní soutěži „Pražský pěvec“

Čestné uznání a diplom

za pěvecký výkon.

GRATULUJEME !!!