Petr Eben – Sonatina semplice – 3.věta Monika Makalová – flétna, ze třídy Marie Rozsypalové, Monika Fukasová – klavír (r. 2022)