Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ pro šk. rok 2023/24

Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ na školní rok 2023/24

 

proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ             

v pátek 19. a 26.5.2023 od 15.00 do 18.00 hodin

*        

Hlásit se mohou děti, které v září 2023 nastupují do 1. třídy ZŠ. Výjimečně ( dle kapacitních možností ) se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší. Na ně jsou kladeny větší nároky.

Požadavky k talentové zkoušce:

– Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez doprovodu, v hlasové poloze dítěte.

– Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón. Zopakovat jednoduchý melodický motiv.

– Zatleskat jednoduchý rytmus.

Podmínky pro přijetí:

      

Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku I. stupně základního studia.

*  

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit co nejdříve e-mailem pavlikova@zusroztoky.cz nebo písemně na adresu školy (zanechte své telefonní číslo). Termín si s Vámi dohodne paní učitelka Pavlíková telefonicky po 5.5.2023.

*

Seznam dětí přijatých do přípravného studia pro školní rok 2023/24 bude zveřejněn na našich stránkách ke konci června.