Talentové zkoušky do tanečního oboru ZUŠ na šk. rok 2023/24

Talentové zkoušky do tanečního oboru ZUŠ na školní rok 2023/24

6. a 13.6. 2023 vždy od 14 do 17 hodin

v tanečním sále – Jungmannova 1020 ( za budovou MÚ )

*

Hlásit se mohou děti od 5 let. Cvičební úbor s sebou.

*

Taneční techniku a herecké vybavení získávají žáci postupně, podle vlastních schopností a možností. V hromadné výuce klademe důraz na rozvoj každé osobnosti. Během školního roku má taneční oddělení několik vystoupení, kde žáci mají možnost ukázat co se naučili.

*

Těšíme se na vás!

*

taneční pedagog

MgA. Petr Muric