Informace pro rodiče nově přijatých žáků hudebního oboru ZUŠ

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do hudebního oboru ZUŠ

se bude konat

5.9.2023 od 17.00 hodin v tanečním sále ZUŠ

( Jungmannova 1023 )

Výuka Přípravné hudební nauky ( PHV )  bude ve školním roce 2023/24 probíhat v pondělí nebo v úterý v čase 15.15 – 16.00.

*

Před hodinu PHV je možné přihlásit dítě do Přípravného sborového zpěvu od 14.30 -15.15. Na ten pak PHV po přestávce navazuje.