Domlouvání rozvrhu na šk.rok 2023/24

p.uč.Fukasová        4.a 5.9.     13.00 - 17.00
p.uč.Jelénková       5.9.       13.00 - 15.00
p.uč.Kalous         6.a 8.9.     14.00 - 16.00
p.uč.Muric         5.9.       13.00 - 18.00 - tan.tř.
p.uč.Olejník        4.a 5.9.     14.00 - 17.00
p.uč.Pavlíková       4.9.       13.00 - 17.00 - tan.tř.
              5.9.       15.30 - 16.30
p.uč.Rozsypalová      4.a 5.9.     13.00 - 17.00
p.uč.Růžička        5.9.       17.00 - 18.00
p.uč.Schäferová       5. a 8.9.    14.00 - 16.00
p.uč.Sarabun        4. a 8.9.    13.00 - 16.00
p.uč.Sklenička       5. a 7.9.    12.00 - 18.00
p.uč.Součková        6.9.       14.00 - 17.00 
p.uč.Sůva          4.9.       14.00 - 17.00  
p.uč.Šaar          4.9.       13.00 - 16.00
              5.a 6.9     14.00 - 17.00
p.řed.Šlégl         4.-8.9.     14.00 - 16.00      
p.uč.Šulcová        7.9       13.00 - 17.00