Informace pro rodiče nově přijatých žáků hudebního oboru ZUŠ

Schůzka rodičů nově přijatých žáků do hudebního oboru ZUŠ

se bude konat

3.9.2024 od 17.30 hodin v tanečním sále ZUŠ

( Jungmannova 1023 )

Výuka Přípravné hudební nauky ( PHV )  bude ve školním roce 2024/25 probíhat v pondělí a v úterý.

*

Před hodinu PHV je možné přihlásit dítě do Přípravného sborového zpěvu. Na ten pak PHV po přestávce navazuje. 

*

Přesný čas výuky bude domluven na schůzce rodičů.