Probíraná látka z HN – týden 22.-26.11.2021

1. ročník – 13.30 hodin

Na Hudební nauce jsme vypracovali sešit strana 22 a 23. Děti dostaly za úkol naučit se definice – co je stupnice ( str.24 )

1. ročník – 16.30 hodin

Procvičování čtení not C1 – C2. Především délka not a vytleskávání rytmu

2. ročník

Druhé ročníky vypracovaly v sešitě stranu 22. Za úkol si mají upevnit předznamenámí Durových stupnic s křížky a naučit se vyjmenovat Intervaly ( pracovní list domů )

3. ročník

Opakování stupnic dur a moll s křížky. Obraty tónického kvintakordu a  intervaly. Vše v sešitě do strany 18. V písemné práci neuměli žáci napsat správně křížky a béčka. Procvičujte si to podle strany 4 !!!!

4. ročník

Opakujeme stupnice moll s křížky a obraty tónického kvintakordu. Vše v sešitě do strany 21. Učíme se o J. S. Bachovi, sešit str. 22 -23 .

Poslech

5. ročník

Hudba v období baroka  str. 20 

Na straně 21 jsou úkoly. Zkuste vyhledat a  doplnit jména barokních hudebních skladatelů. Přečtěte si o italském barokním skladateli  A. Vivaldim.