Probíraná látka z HN – týden 29.11. – 3.12.2021

3.ročník

Učíme se upravovat stupnice mollové. Str.14 a 16.

Aiolská moll je bez upravených stupňů.

Harmonické moll zvyšujeme 7. stupeň vzestupně i sestupně.

Melodické moll zvyšujeme nahoru 6. a 7. stupeň a sestupně zvýšení 6. a 7. stupně rušíme. Str. 16

Opakujeme si jak jdou za sebou všechny mollové stupnice s křížky:  a, e, h, fis, cis, gis, dis ais

Učivo máme probrané do str. 18.

4.ročník

Poslechněte si některé skladby J.S. Bacha

Toccata a fuga dmoll

Vánoční oratorium

5.ročník

Barokní skladby pro nástrojové obsazení. Str. 22

Fuga g moll

Hledejte hlavní téma v různých polohách.