Probíraná látka z HN – týden 13. – 17.12.2021

1. ročník

V hodinách jsme zpívali koledy.

Žáci dostali za úkol vypracovat v pracovním sešitě stranu 27 a 28.

2. ročník

V hodině jsme zpívali koledy.

Žáci vypracují stranu 26 v pracovním sešitě.

3. ročník

Zapamatujte si označení dynamiky. Str. 19.

Doplňte stupnici h moll harmonickou a melodickou ve cvičení 42 na str. 20.

Vypracujte cvičení 43 na straně 20.

Na straně 21 doplňte cvičení 44.

Zapamatujte si, co je ligatura. Vytleskejte cvičení 45.

4. ročník

Přečtěte si na str. 24 co je enharmonická záměna.

Ještě se to budeme učit v lednu.

Na str. 25 vypracujte cvičení 34 a 35.

5. ročník

Přečtěte si látku na straně 22 a 23.

Poslech