Probírané látka z HN – týden 10. – 14.1.2022

3. ročník

Stále opakujeme mollové stupnice s křížky a opakujeme i durové stupnice s křížky a také obraty T5.

V sešitě mají mít děti doplněná cvičení až na str. 24.

4. ročník

Probrali jsme látku až do str.29. Kromě varhan.

Žáci by měli mít vypracovaná cvičení až do str. 25 a ještě na str. 30.

5. ročník

Poslední látka je na str. 24. Intervaly čisté, velké a malé a na str. 25 intervaly spodní. K tomu máme i doplněná cvičení. Pokud chtějí mít žáci pěknou známku z HN, musí mít cvičení doplněná v celém sešitě!