Probíraná látka z HN – týden 24.-28.1.2022

1.ročník

Opakujeme si básničku na křížky. Fis, cis gis, dis ais, eis, his ….

Na str. 36 si děti zkouší správně psát křížky na linku a do mezery.

Zapamatujeme si, že půltón je nejmenší vzdálenost mezi dvěma tóny!

2.ročník

Na str. 27 cv. 5 si děti zopakují hudební značky. 

Tečka pod notou nebo nad notou znamená, že se tóny hrají krátce ( staccato )

Oblouček nad nebo pod notami různé výšky znamená, že hrajeme  vázaně ( legato )

Doplňte správně, co znamenají další značky.

3.ročník

Vyprávíme si o Bedřichu Smetanovi.

Přečtěte si o něm a seznamte se s jeho dílem.

Na symfonické básně z cyklu Má vlast se naučíme pomůcku : Vy, Vl, Šá, Z, Tá, Bl. Jsou to počáteční slabiky všech šesti básní.  Napiš si počáteční slabiky pod sebe na linky  do sešitu na str. 65 a doplň jména všech šesti básní.

Vy = Vyšehrad

Vl =

Jedna z básní se jmenuje Z českých luhů a hájů. Rozumíš slovu luhy? Jsou to vlhké louky okolo řek. Do těch se může řeka při povodni rozlít. Když pak voda opadne, roste tam bujná tráva. Ze slova luhy, které už se dnes moc nepoužívá, nám zůstalo ještě jméno hor, které se jmenují Lužické hory a také se používá spojení lužní lesy.  Vy si umíte určitě představit co je to louže. Také je mokrá.

4.ročník

Varhany. 

Protože je to velice zajímavý a složitý nástroj, vybrala jsem vám několik ukázek. Tak se nejlépe s tímto hudebním nástrojem seznámíte.

Podívejte se.

5.ročník

Hudba v období klasicismu.

Přečtěte si v sešitě o tomto období – str. 30

Na str. 31 si přečtěte o  F.J. Haydnovi.

Poslechni si kousek některé z jeho symfonií. Napsal jich 104!  Zapamatuj si, že některé mají jméno!