Talentové zkoušky – hudební obor 2022/23

Talentové zkoušky do hudebního oboru 2022/23

proběhnou v přízemí hlavní budovy ZUŠ     

v pátek 13.5. od 15.15 do 17.30 hodin
a ve čtvrtek 19.5. od 15.30 do 17.30 hodin

dodatečné talentové zkoušky budou v pátek 27.5. od 17.00 hodin

Hlásit se mohou děti, které v září 2022 nastupují do 1. třídy ZŠ. Výjimečně ( dle kapacitních možností ) se ke zkoušce mohou přihlásit i děti starší. Na ně jsou kladeny větší nároky.   

Požadavky k talentové zkoušce:

– Zazpívat písničku (nejlépe lidovou) bez doprovodu, v hlasové poloze dítěte.
– Zopakovat předehraný nebo zazpívaný tón.Zopakovat jednoduchý melodický motiv.
– Zatleskat jednoduchý rytmus.  

Podmínky pro přijetí:

Splnění kritérií pro přijímání dětí do přípravného ročníku I.stupně  základního studia.  

Ke zkoušce můžete dítě přihlásit co nejdříve e-mailem pavlikova@zusroztoky.cz nebo písemně na adresu školy (zanechte své telefonní číslo). Termín si s Vámi dohodne paní učitelka Pavlíková telefonicky po 1.5.2022.

Seznam dětí přijatých do přípravného studia pro školní rok 2022/23 bude zveřejněn na našich stránkách ke konci června.