Celostátní soutěž „Karlovarský skřivánek“

Celostátní soutěž v sólovém zpěvu

„Karlovarský skřivánek“

23.3.2022

Kateřina Hošková

získala Čestné uznání

GRATULUJEME !!!!