Přijímací zkoušky do taneční oboru ZUŠ pro šk.rok 2024/25

Přijímací zkoušky do tanečního oboru ZUŠ Roztoky

proběhnou v taneční třídě ZUŠ ( Jungmannova 1020 )

11. a 18.6.2024 od 13.00 do 18.00

***

Cvičební úbor s sebou. Být začátečníkem není překážkou. Rádi Vás uvítáme v přátelském kolektivu, kde vzájemný respekt

a zapálení pro taneční výkon rozhoduje o společném úspěchu. Koordinace těla s možností prosazení vlastní osobnosti je náš cíl, který nám všem dělá velikou radost.

***

Taneční pedagog

MgA. Petr Muric