Školné pro školní rok 2020/2021

 

Přípravný stupeň měsíčně pololetně
hudební obor
220,- Kč 1100,- Kč
přípr. studium s nástrojem 270,- Kč 1350,- Kč
taneční obor 180,- Kč 900,- Kč
literárně-dramatický obor 160,- Kč 800,- Kč
přípr. hlasová výchova   250,- Kč k PS
 
I. a II. stupeň měsíčně pololetně
hudební obor 340,- Kč 1700,- Kč
skupinové vyuč. - 2 žáci 270,- Kč 1350,- Kč
    
taneční obor 220,- Kč 1100,- Kč
literárně-dramatický obor 200,- Kč 1000,- Kč
     
soborový zpěv (2.obor)   400,- Kč
nepovinný předmět (hra na 2.nástroj)270,-Kč 1350,- Kč
 
Studium pro dospělé měsíčně pololetně
pokud je výdělečně činný
ostatní platí jako I. a II. st.
500,-Kč 2500,- Kč

Osvobození od školného: žáci, kteří se umístili na 1.-3. místě v krajském kole soutěže platí poloviční školné. Žáci, kteří získali čestné uznání mají slevu na školném 20%. Žáci, kteří postoupili do ústředního kola, neplatí školné.


Částečné osvobození: žáci, kteří často reprezentují školu na veřejnosti nebo žáci, které k tomu vede sociální situace jejich rodiny.


Žádosti o slevu školné (sociální a jiné důvody) přijímá ředitel školy prostřednictvím třídního učitele do konce září.


Školné se platí pololetně, vyjímečně po dohodě i jinak. V hotovosti dle úředních hodin u hospodářky školy nebo převodem na účet České spořitelny.


Školné se vrací pouze z důvodu nemoci delší než měsíc nebo z důvodu stěhování.


MgA. Bohumír Šlégl, ředitel ZUŠ